Ponad nami tylko niebo… Piątek, 30 września 2016 roku

Zapraszamy do WOAK

W imieniu organizatorów: Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, a także Autorów, zapraszamy serdecznie na prezentację najnowszego wspólnego tomiku Selima Mirzy Chazbijewicza i Musy Çaxarxana Czachorowskiego pt. „Tylko niebo”, która odbędzie się 30 września br. o godzinie 18.00 w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, Białystok, ul. Kilińskiego 8 – Sala Różowa.

                                                       Ponad nami tylko niebo…

Twórczość poetycka Musy Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza, będąca z jednej strony niezaprzeczalnym elementem naszej ogólnonarodowej literatury, z drugiej jednak poprzez wyraźną odmienność znaczeniową tworzy nurt, który śmiało można określić mianem poezji polskotatarskiej.  Mamy tu do czynienia z autorami o różnych stylach poezjowania, których odrębność łączy się jednak w pozawerbalnym odczuwaniu, w duchowości oraz w tatarskości, która ich obu, Czachorowskiego i Chazbijewicza, przenika. Sięgają do swych wnętrz i ujawniają to, co w nich tkwi: głęboko uczuciowe odbieranie przeszłości, której archetypy stają się spoiwem tożsamości tatarskiej społeczności teraz i tutaj.

Lakoniczność poetyckiej wypowiedzi Selima Chazbijewicza i emocjonalność Musy Czachorowskiego uzupełniają się i tworzą nową wartość w polskiej poezji: ponad nimi tylko niebo, a pod nimi tylko step. Szamanizm i stepowość, przeszłość i teraźniejszość polskiej tatarszczyzny.