Popieramy Krymskich Tatarów! 20 marca 2014 roku

Uchwała
XIX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

My, delegaci XIX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego, reprezentujący tatarską społeczność od wieków zamieszkującą Rzeczpospolitą, wciąż pamiętamy o więzach krwi łączących nas z krymskimi braćmi.

Krymscy Tatarzy przez wieki znosili carskie jarzmo, a następnie dziesięciolecia bolszewickiego terroru. Jego apogeum nastąpiło 18 maja 1944 roku, gdy stalinowscy oprawcy dokonali zbrodniczej deportacji narodu tatarskiego, w efekcie której zginęła nieomal połowa jego populacji. Dopiero po upadku Związku Sowieckiego uzyskali Tatarzy możliwość powrotu na rodzinną ziemię, zajętą najczęściej przez rosyjskich osadników. Przez te wszystkie lata toczyli obywatelskie zmagania o odzyskanie należnych im praw.

Niestety, rosyjski imperializm ponownie dał znać o sobie, gdy skierował swoją agresję przeciwko Krymowi, pragnąc wyrwać go ze składu niepodległej Ukrainy. Tym samym śmiertelne niebezpieczeństwo powtórnie zawisło nad tamtejszymi Tatarami. Pomni okrucieństw, które przez stulecia doznawali od Rosji, nie chcą znowu stać się jej ofiarami.

W obliczu kolejnego zagrożenia egzystencji Tatarów na Krymie przesyłamy im nasze gorące poparcie. Sercem i duchem jesteśmy z Wami, krymscy Bracia!

My, polscy Tatarzy, muzułmanie, opowiadamy się za niezbywalnym prawem Tatarów Krymskich do godnego życia na ojczystej ziemi. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec imperialnych działań Rosji, łamiących wszelkie prawa ludzkie i międzynarodowe. Sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji na wolną i niezawisłą Ukrainę.

Przyłączamy swój głos sprzeciwu do protestu ludzi, organizacji i państw, którym droga jest idea wolności oraz pokojowego współistnienia wszystkich narodów. Liczymy na to, że rząd polski, który po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości w roku 1918 wspierał niepodległościowe aspiracje Tatarów Krymskich, wspomoże ich także i teraz.

Nie pozwólmy,
aby Krymscy Tatarzy stali się kolejną ofiarą rosyjskiego imperializmu.

Bracia Tatarzy, jesteśmy z Wami!
Niech Bóg Wszechmogący da Wam siłę do zwycięstwa!

Delegaci
XIX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP