Porządki na cmentarzu tatarskim w Zastawku Czwartek, 26 września 2019 roku

5 września 2019 r. zakończyły się prace porządkowe na terenie zabytkowego cmentarza tatarskiego w Zastawku, zorganizowane i prowadzone przez Łukasza Wędę, organizatora i animatora społecznej opieki nad cmentarzem tatarskim w Studziance, na zlecenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Prace polegały na usunięciu chwastów porastających metalowe przęsła ogrodzenia, uschniętych drzew, skoszeniu i usunięciu zarastającej cmentarz zieleni oraz uprzątnięciu śmieci. Porządki mają na celu utrzymanie ładu przestrzennego i zachowanie charakteru zabytkowego cmentarza tatarskiego.

Prace porządkowe, trwające od końca sierpnia do pierwszych dni września, zostały sfinansowane dzięki muftiemu Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszowi Miśkiewiczowi ze środków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Równolegle do prac porządkowych prowadzone są prace konserwatorskie kamiennych nagrobków, wykonywane przez zespół konserwatorów kamienia pod kierunkiem mgr. Piotra Owczarka i nadzorem dr hab. Janusza Smazy, prof. ASP w Warszawie. Do tej pory zrealizowane zostało pionowanie i ustawianie przewróconych nagrobków oraz zabezpieczanie i usuwanie ubytków nagrobków. Jednym z ostatnich etapów konserwacji będzie zastosowanie specjalnych środków służących oczyszczeniu kamienia i zwiększeniu kontrastu napisów, co ułatwi odczytanie inskrypcji.

Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych nagrobków finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego.

(Red.)

(Fot. Łukasz Węda)