Porządkowanie mizaru w Studziance Piątek, 3 czerwca 2022 roku

Wichura, która przeszła nad Studzianką w drugiej połowie marca 2022 r., powaliła drzewa i gałęzie na terenie tamtejszego zabytkowego cmentarza tatarskiego. Szczęśliwie nagrobki nie zostały uszkodzone.

Pod koniec maja br. teren cmentarza został uporządkowany przez wolontariuszy pod przewodnictwem Łukasza Wędy, który na co dzień opiekuje się mizarem.

Mizar znajduje się w województwie lubelskim, położony za wsią w kierunku Białej Podlaskiej. Założony prawdopodobnie przez pierwszych osadników muzułmańskich po 1679 roku. Nieczynny od drugiej wojny światowej. Wpisany do rejestru zabytków.

(Red.)