Porządkowanie terenu Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego w Zastawku Poniedziałek, 20 lipca 2020 roku

W okresie od 6 do 10 lipca 2020 r. odbyło się porządkowanie i sprzątanie terenu Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego w Zastawku k. Terespola. W ramach prac wykonano: koszenie traw; zebranie gałęzi; wycinanie samosiejek i niskich krzewów; zerwanie zieleni narastającej wokół nagrobków; oczyszczenie kostki granitowej przed wejściem na teren cmentarza z trawy i porostów; uporządkowanie terenu wokół mizaru. Prace były wykonywane pod okiem Łukasza Wędy, organizatora i animatora społecznej opieki nad cmentarzem tatarskim w Studziance.

Muzułmański Cmentarz Tatarski w Zastawku po uprzątnięciu terenu ponownie zachwyca swoim klimatem wraz z ogrodzeniem, wybudowanym jesienią 2018 roku i nagrobkami odrestaurowanymi w roku 2019.

Zakres prac porządkowych został uzgodniony pomiędzy muftim Tomaszem Miśkiewiczem a Łukaszem Wędą, działanie zostało sfinansowane ze środków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

(Red.)

Fot. Łukasz Węda