Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie RP Poniedziałek, 22 lutego 2021 roku

22 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie online sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w którym uczestniczył Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. W posiedzeniu wzięli udział również przedstawiciele innych organizacji tatarskich w Polsce.

Podczas wideokonferencji przedstawiano informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości tatarskiej w Polsce. Poruszono wiele kwestii istotnych dla polskich Tatarów m.in. liczebność i rozmieszczenie społeczności tatarskiej w Polsce, działalność kulturalną i wydawniczą, obecność w mediach, wsparcie ze strony państwa oraz problemy zgłaszane przez przedstawicieli mniejszości.

(Red.)