Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie RP Wtorek, 7 czerwca 2022 roku

7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w którym uczestniczył Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Podczas spotkania przedstawiano informację ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości tatarskiej w Polsce. Poruszono wiele kwestii istotnych dla polskich Tatarów m.in. liczebność i rozmieszczenie społeczności tatarskiej w Polsce, działalność kulturalną i wydawniczą, obecność w mediach, wsparcie ze strony państwa oraz problemy zgłaszane przez przedstawicieli mniejszości. Jednym z punktów były rozmowy nad istotą nowelizacji ustawy o Stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 1936 r.

Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był omówieniu bieżących problemów mniejszości niemieckiej żyjącej w Polsce.

(Red.)