Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie RP Czwartek, 23 listopada 2017 roku

23 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w której uczestniczył Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, wraz z członkami NKM MZR w RP – Krzysztofem Mucharskim i Maciejem Jakubowskim. W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele innych organizacji tatarskich w Polsce.

W czasie spotkania poruszonych zostało wiele tematów istotnych dla polskich Tatarów. W swoim wystąpieniu przed komisją mufti Miśkiewicz odniósł się do raportów opracowanych i przedstawionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej,
a następnie poruszył kwestię gwałtownego wzrostu wydobycia żwiru i planowane kolejne odwierty w Bohonikach oraz planu budowy bocznicy kolejowej, co w szczególności zagraża terenowi zabytkowego mizaru.

Następnym problemem wskazanym przez muftiego jest narastająca mowa nienawiści oraz coraz częstsze zachowania ksenofobiczne, szczególnie widoczne w czasie marszów z okazji Święta Niepodległości oraz innych manifestacji organizowanych przez ugrupowania narodowców. Mufti wyraził niepokój i obawy pojawiające się wśród społeczności tatarskiej, która ze strachem odczytuje głoszone hasła m.in. „Precz z islamem”, „Islam nie dla Polski”.

Kolejnym tematem było prawo do uboju rytualnego podczas muzułmańskiego święta ofiarowania, Kurban Bajramu. Mufti Tomasz Miśkiewicz podkreślił, że „jest to typowa tradycja tatarska, obecna na ziemiach polskich od 600 lat”. Jest to ważne zagadnienie prawne, szczególnie w kontekście planowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Mufti podniósł również kwestię podziału dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i wielkości środków przeznaczonych na rzecz mniejszości tatarskiej w zestawieniu z rosnącymi potrzebami.

Podczas spotkania omówiono wiele istotnych problemów dla naszej społeczności.  Czas pokaże, na ile potrafimy współpracować, aby osiągnąć wspólny cel – ochronę naszej grupy i tożsamości.

(Red.)