Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Środa, 20 marca 2019 roku

20 marca 2019 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele innych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Podczas posiedzenia przedstawiono harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2020 r., przekazano informację o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2020 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Poruszono została również kwestia stanu zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości oraz funkcjonowania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce mających charakter instytucjonalny.

(Red.)