Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Czwartek, 27 czerwca 2019 roku

27 czerwca 2019 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele innych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono m. in. następujące kwestie:

  1. Życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych – problemy i poszukiwanie modelu funkcjonowania oraz działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
  2. Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na temat możliwości pozyskiwania przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych środków finansowych z funduszy europejskich.
  3. Współpraca stowarzyszeń i fundacji romskich z instytucjami pomocy społecznej.
  4. Dobre praktyki w zakresie aktywności medialnej mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

(Red.)