Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Środa, 13 stycznia 2021 roku

13 stycznia 2021 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w LXXII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele innych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono m. in. istotną, dla wszystkich organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, kwestię podziału dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej w 2021 r.

Przedstawiciele poszczególnych mniejszości w dyskusji wskazywali na problemy, z którymi na co dzień mierzą się ich instytucje i stowarzyszenia.

(Red.)