Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Środa, 13 czerwca 2018 roku

13 czerwca 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele innych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

W programie ramowym posiedzenia ujęty został ważny temat dla społeczności tatarskiej – problem degradacji środowiska wokół mizaru – cmentarza muzułmańskiego – w Bohonikach, związanej z rozbudową kopalni żwiru będącej w bezpośrednim położeniu zabytkowego obiektu.

Opinie wydały dwie instytucje: Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, w pełni potwierdzające obawy polskich Tatarów, iż dalsze wydobycie żwiru w Bohonikach i najbliższej okolicy zagraża naturalnemu krajobrazowi i w przypadku braku działań ochronnych doprowadzi do zniszczenia istniejących miejsc – meczetu i mizaru, uznanych za Pomniki Historii.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zdecydowała, iż kompleksowo omówi problem na następnym posiedzeniu, po zapoznaniu się z wynikami wizji lokalnej Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaplanowanej na 20 czerwca br. w Bohonikach.

(Red.)