Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP Czwartek, 26 października 2017 roku

W dniu 26 października 2017 r. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w pierwszym roboczym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP Andrzej Duda, a jednocześnie przewodniczący Komitetu, w wystąpieniu otwierającym podziękował zebranym za kontynuację debaty dotyczącej przygotowań do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Poinformował także o zaplanowanym na dzień 5 grudnia 2017 roku posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz zaprosił do udziału w nim wszystkich członków Komitetu.

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,781,spotkanie-komitetu-narodowych-obchodow-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html

(Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)