Posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Sobota, 30 września 2017 roku

Na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dnia 21 kwietnia 1936 roku oraz Statutu MZR w RP w dniu 30 września odbyło się posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Związku przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku.

W posiedzeniu uczestniczył Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, przedstawiciele, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku.

Podczas posiedzenia zebrani omówili obecną sytuację prawną Związku, a także kwestie administracyjne oraz sprawy majątkowe. Zapoznano się z projektami inwestycyjnymi, wydawniczymi, religijnymi i kulturalnymi.

Omówiono także kontrole, jakie przeprowadzono w poszczególnych jednostkach MZR w RP oraz niepokojącą sytuację nadużycia władzy administracyjnej, przekroczenia uprawnień i nadużyć finansowych przez poprzedniego przewodniczącego Zarządu MGW w Kruszynianach Bronisława Talkowskiego. Nadużycia te dotyczą w szczególności projektu budowy Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.