Posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku

28 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. W związku z ograniczeniami, wynikającymi ze stanu epidemicznego w Polsce, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. W siedzibie NKM MZR w RP na ul. Piastowska 13 F w Białymstoku spotkali się Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący NKM MZR, Rozalia Bogdanowicz – sekretarz NKM MZR oraz Krzysztof Mucharski, członek NKM MZR, zaś kolejny członek – Maciej Jakubowski – uczestniczył w spotkaniu przy wykorzystaniu komunikatora Skype.

Członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP na czele z muftim Miśkiewiczem omówili wszystkie działania i projekty zrealizowane w 2020 roku m.in. remont meczetu przy ul. Piastowskiej 13 F, zakończenie remontu sali modlitwy przy Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim przy ul. Tatarskiej 8 w Warszawie, projekty edukacyjne i wydawnicze.

Mufti Tomasz Miśkiewicz przedstawił zebranym jak wygląda bieżąca sytuacja w sprawie przekazania przez urząd m.st. Warszawy na rzecz MZR w RP dwóch cmentarzy muzułmańskich znajdujących się w Warszawie na ul. Tatarskiej 8 i ul. Młynarskiej 60 oraz o odbytym niedawno przeglądzie ogrodzenia przy mizarze w Zastawku w okresie obowiązywania gwarancji.

Zebrani omówili plany i ustalili działania na rok 2021.

(Red.)