Posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Niedziela, 3 grudnia 2017 roku

3 grudnia 2017 r. w swej białostockiej siedzibie obradowało Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP. W posiedzeniu wzięli udział Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący NKM MZR w RP, Rozalia Bogdanowicz – sekretarz NKM MZR w RP oraz członkowie: Melika Czechowska i Krzysztof Mucharski.

Po otwarciu spotkania Mufti RP Tomasz Miśkiewicz przedstawił publikacje religijne oraz etniczne zrealizowane w roku 2017 oraz zapoznał członków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego z planami wydawniczymi na rok 2018. Omówione zostały również kwestie współpracy z polskimi władzami, dotyczące m.in. obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Mufti wyraził wolę wzięcia czynnego udziału w obchodach w przyszłym roku oraz włączenia Muzułmańskiego Związku Religijnego i podejmowanych inicjatyw do oficjalnego kalendarza obchodów.

Mufti poinformował członków NKM o możliwości podpisania memorandum o współpracy z Królestwem Arabii Saudyjskiej w celu zakupu nieruchomości na rzecz Centrum Kultury Islamu w Białymstoku. Ostatnim punktem zebrania członków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP było podjęcie uchwały o sprzedaży działki przy ul. Pomorskiej 35 w Białymstoku – uchwałę podjęto jednogłośnie.

(Red.)