Prace porządkowe przy ul. Pomorskiej 35 w Białymstoku Wtorek, 17 października 2017 roku

W zakres prac porządkowych przy przy ul. Pomorskiej wchodzą: wycinka drzew, koszenie, zgrabianie oraz utylizacja traw oraz sprzątanie pomieszczeń budynku Centrum i  pomieszczeń budynku gospodarczego wraz z utylizacją odpadów.

Prace potrwają do końca listopada 2017 roku.