Prace społeczne na posesji przy ul. Piastowskiej 13F oraz Pomorskiej 35 30 kwietnia - 9 maja 2009 roku

Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku zawiadamia, że od 30 kwietnia 2009 r. rozpoczną się prace społeczne na posesji przy ul. Piastowskiej 13F oraz Pomorskiej 35.

W planie:
– zmiana ogrodzenia przy Domu Kultury Muzułmańskiej (Modlitwy),
– prace porządkowe w garażu, przycinka krzewów, koszenie itp.,
– prace porządkowe w budynku przy ul. Pomorskiej 35,
– prace porządkowe na placu przy ul. Pomorskiej 35,
– prace porządkowe w budynku gospodarczym przy ul. Pomorskiej 35,
– zmiana pokrycia budynku gospodarczego przy ul. Pomorskiej 35.
i tak 30 kwietnia o godz. 17.00 przygotowanie posesji do spotkania 01 maja oraz pomieszczeń w Domku – prace porządkowe.
7 i 8 maja o godz. 17.00 wkopywanie i betonowanie słupków ogrodzeniowych Piastowska 13F.
9 maja godz. 09.00 prace ogrodzeniowe Piastowska, porządkowe Pomorska 35.