Promocja Koranu w Toruniu Środa, 13 marca 2019 roku

6 marca 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyło się spotkanie z Musą Czachorowskim, autorem najnowszego tłumaczenia Koranu na język polski. Dzieło to, dzięki staraniom Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, wydane zostało w listopadzie 2018 roku przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Organizatorami tego ważnego wydarzenia byli: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biblioteka Uniwersytecka.

W sali audytoryjnej zebrało się ponad pięćdziesiąt osób, głównie studentów UMK i pracowników naukowych. Obecni byli również przedstawiciele polskiej społeczności tatarskiej z Gdańska, Zdzisław Bohdanowicz i Adam Murad Murman, a także Rafał Berger, naczelny imam Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej z Bydgoszczy. Obecni przywitani zostali przez dyrektora BU dra Krzysztofa Nierzwickiego, po którym głos zabrał dziekan Wydziału Filologicznego prof. Przemysław Nehring. Samo spotkanie prowadzili naukowcy od lat zajmujący się tematyką koraniczną, współpracujący z tatarska społecznością: prof. Czesław Łapicz oraz prof. Joanna Kulwicka-Kamińska.

Autor przekładu, Musa Czachorowski, przedstawił zebranym, jak doszło do podjęcia przez MZR tego bardzo poważnego przedsięwzięcia, oraz opowiedział o trwających blisko trzy lata działaniach translatorskich. Wyjaśnił koncepcję, zgodnie z którą powstawało tłumaczenie – bez wprowadzenia, omawiania i komentarzy – aby czytelnik mógł samodzielnie, bez narzucania interpretacji,  przyswajać sobie zawartość Świętej Księgi islamu. Zwrócił przy tym uwagę na niedostatki już istniejących przekładów. M. Czachorowski wyraził nadzieję, że opublikowany przez MZR Koran w języku polskim będzie czytany nie tylko przez muzułmanów.

Pytania publiczności  i odpowiedzi gościa zakończyły to interesujące spotkanie. Dodajmy, że promocji towarzyszyła wystawa wydań Koranu ze zbiorów biblioteki, przygotowana przez Kamilę Perlik z Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego BU.

(Red.)

Fot. Adam Murad Murman