RODO

Inspektor Ochrony Danych
Andrzej Bołtryk
iod@adwokat-boltryk.pl

W sprawie skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych można też skontaktować się z organem nadzorczym pod adresem mzr@mzr.pl