Publikacje dla dzieci 24 lutego 2014 roku

1. Staraniem Muzułmańskiego Związku Religijnego opublikowany został zeszyt ćwiczeń dla dzieci na lekcje religii: „Prorok Muhammad”. Jest to zbiór układanek, krzyżówek, wykreślanek, kolorowanek połączonych z krótkimi tekstami odnoszącymi się do życia i działalności Proroka.
Gminy muzułmańskie, imamowie, nauczyciele religii muzułmańskiej oraz inne osoby zainteresowane publikacją mogą zwracać się w tej sprawie do Sekretariatu NK MZR: mzr@mzr.pl, tel. 605 612 137.
Skład zeszytu otrzymany został od: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

2. Warszawskie Centrum Kultury Islamu wydało kolejną publikację skierowaną dla małych muzułmanów. Jest to „Moja hadżowa księga zabaw”, również zawierająca m.in. układanki, krzyżówki, wykreślanki wiążące się z pielgrzymką. Książka dostępna w Centrum Kultury Islamu, Warszawa, ul. Wiertnicza 103, kontakt z imamem Nezarem Charifem: nezch2003@yahoo.com
Skład jej otrzymany został od: naukapoprzezzabawe.wordpress.com