Ramadan Bajram, Eid al-Fitr Piątek, 22 maja 2020 roku

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej informuje, iż w związku ze zbliżającym się końcem ramadanu i Ramadan Bajramem (Eid al-Fitr), którego pierwszy dzień przypada 24 maja (niedziela), wszystkie meczety, centra i domy modlitwy, zarządzane przez Muzułmański Związek Religijny w RP, zostaną otwarte.

Informujemy również, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 r., od 17 maja br. podczas sprawowania obrzędów religijnych (modlitwy, śluby, azany, pogrzeby) na teranie danego budynku może znajdować się 1 osoba na 10 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Jednakże, gdy powierzchnia budynku jest mniejsza niż 50 m2, wtedy dopuszcza się przyjmowanie jednocześnie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny.

Uprzejmie prosimy o kontakt z przewodniczącymi Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych MZR w RP lub imamami sprawującymi posługę w danym obiekcie, w celu ustalenia szczegółów związanych z organizacją modlitwy świątecznej i dopuszczalnej liczby uczestników zgodnej z rozporządzeniem.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem pandemii.