Remont meczetu w Kruszynianach 16 kwietnia 2009 roku

Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku informuje, że w okresie od 26.11.2004 r. do 15.12.2005 r. wyremontowano drewniany zabytkowy meczet w Kruszynianach w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe priorytetu „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, własnych i Funduszu Kościelnego MSWiA.

W ramach zadania wykonano następujące roboty:
– pokrywcze (całego dachu z obróbkami blacharskimi w tym wieżyczki i sygnaturki),
– izolacyjne,
– impregnacyjno – odgrzybieniowe,
– posadzkowe (przedsionek do części męskiej),
– ciesielskie (konstrukcja dachu, wymiana belek i części ścian),
– malarskie.

Remont drewnianej konstrukcji meczetu sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Nardowego.

Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku
Halina Szahidewicz