Serdeczne gratulacje! 24 kwietnia 2013 roku

12 kwietnia 2013 roku w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, którego dyrektorem jest prof. Stefan Bednarek, odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Barbary Pawlic-Miśkiewicz, zatytułowanej Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności. Promotorem pracy był prof. Mirosław Kocur, zaś recenzowali ją prof. Dariusz Kosiński i prof. Eugeniusz Kłosek.

24 kwietnia 2013 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu jednogłośnie przyznała Barbarze Pawlic-Miśkiewicz stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.

Serdecznie gratulujemy naszej Pani Doktor i życzymy wielu sukcesów w działaniach naukowych oraz pracy na rzecz tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty.

Zarząd i członkowie
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku
Przyjaciele i znajomi z całej Polski

Na zdjęciu od lewej: prof. Mirosław Kocur, dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz, prof. Dariusz Kosiński, prof. Stefan Bednarek i prof. Eugeniusz Kłosek.

Fot. Piotr Michałowski