Spotkanie na cmentarzu tatarskim w Bohonikach Czwartek, 23 lipca 2020 roku

23 lipca 2020 r. na cmentarzu tatarskim w Bohonikach, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W trakcie wizyty omówione zostały kwestie: prac konserwacyjnych, które odbędą się jesienią br. oraz podziału na etapy (część prac zostałaby wykonana w tym roku, a część w przyszłym).

Zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje zdjęcie 10 cm warstwy wierzchniej celem wykonania badania georadarem i wykrycia nagrobków, które znajdują się pod ziemią, po czym odkopanie ich, wypoziomowanie oraz konserwację, a następnie wpisanie nagrobków do rejestru zabytków. Padła również propozycja wyodrębnienia zabytkowej części od czynnej części cmentarza celem ochrony historycznych nagrobków.

Delegacja odwiedziła również, starszy, nieczynny mizar w Bohonikach, znajdujący się nieopodal meczetu. Tutaj również padła propozycja przebadania terenu georadarem w celu odkrycia pozostałych nagrobków.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach Maciej Szczęsnowicz, a ze strony Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Szymon Grzegorczyk, specjalista ds. remontowo-budowlanych.

(Red.)

Fot. Szymon Grzegorczyk