Spotkanie w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Czwartek, 9 maja 2019 roku

9 maja 2019 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, spotkał się z  dyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzejem Rudlickim i zastępcą dyrektora Cezarym Maliszewskim.

Podczas spotkania w siedzibie departamentu omówiona została bieżąca działalność instytucji, poruszono również kwestie prawne dotyczące MZR i dyskutowano o sytuacji mniejszości tatarskiej w Polsce.

(Red.)