Spotkanie w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Poniedziałek, 15 stycznia 2018 roku

15 stycznia br. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium MZR w RP wraz z członkami Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP – Rozalią Bogdanowicz, Krzysztofem Mucharskim oraz Izabelą Meliką Czechowską, spotkali się z  dyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzejem Rudlickim i zastępcą dyrektora Teresą Karczmarczyk.

Podczas spotkania w siedzibie departamentu członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego przedstawili bieżącą działalność instytucji oraz plany wydawnicze i kulturowe na rok 2018. Najważniejszą kwestią poruszoną podczas spotkania jest nowelizacja Ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1936 r. Nr 30, poz. 240 z późn. zm. obowiązująca od 24 kwietnia 1936 r.  Przedstawiciele ministerstwa zgodnie potwierdzili wolę podjęcia działań administracyjnych w tej kwestii.

(Red.)

(Fot. Krzysztof Mucharski)