Spotkanie w MSWiA Środa, 21 marca 2018 roku

21 marca 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, spotkał się z Andrzejem Rudlickim, dyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie odbyło się w siedzibie ministerstwa i służyło omówieniu projektów kulturalnych realizowanych dzięki dotacjom ministra w 2018 roku.

(Red.)