Spotkanie w muzeum Sobota, 2 grudnia 2017 roku

Blisko osiemdziesiąt osób uczestniczyło w promocji albumu „Niech Raj świetlisty będzie”, wydanego staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, która odbyła się 2 grudnia 2017 roku w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Wydawnictwo, opracowane przez zespół w składzie: Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska i Lilla Świerblewska, poświęcone jest tradycji pogrzebowej Tatarów. Stanowi kontynuację wyjątkowego cyklu zapoczątkowanego w roku 2016, gdy ukazał się album pt. „Tatarskie love story”, prezentujący ceremonię ślubną i weselną, zilustrowany 140 oryginalnymi fotografiami, z których najstarsze pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku.

Album „Niech Raj świetlisty będzie” przedstawia natomiast zasady związane z pochówkiem: według prawa islamu i tradycji tatarskiej, opisując dokładny przebieg wszystkich czynności związanych z przygotowaniem osoby zmarłej do pogrzebu, samym pogrzebem oraz towarzyszących mu obrzędów. Powyższe wiadomości opierają się na informacjach otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasińskiego oraz Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza. Po raz pierwszy tak szczegółowo przedstawiony został ten niezwykle ważny element obyczajowości polskich Tatarów, wzbogacony  unikatowymi zdjęciami z ponad osiemdziesięciu lat.

W gościnnych progach białostockiego muzeum autorki, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna Mucharska i Lilla Świerblewska, opowiedziały o pozyskiwaniu materiałów od tatarskich rodzin, analizie i wybieraniu fotografii, a wreszcie o tworzeniu kształtu publikacji. Działaniom tym towarzyszyło duże zainteresowanie tatarskiej społeczności. Podsumowując spotkanie mufti Miśkiewicz zaznaczył, że obowiązkiem obecnego pokolenia jest kultywowanie i ochrona tatarskich tradycji oraz wartości, które towarzyszą wspólnocie od wielu stuleci. Są one również elementem kultury ogólnopolskiej, wzbogacają ją i poświadczają polsko-tatarską historię.

Dodajmy, że książkę wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wersję elektroniczną znajdziemy na www.bibliotekatatarska.pl

(Red.)