Spotkanie z kierownictwem DWR oraz MNiE MSWiA Poniedziałek, 9 października 2017 roku

W dniu 9 października Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, odbył spotkanie z Dyrektorem Departamentu Panem Andrzejem Rudlickim,  Zastępcą Dyrektora Departamentu Panią Teresą Karczmarczyk oraz Naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Panią Moniką Piszcz-Czapla. W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące mniejszości muzułmańskiej i tatarskiej w Polsce, a w szczególności sprawy związane z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP.