Spotkanie z kierownictwem TIKA Poniedziałek, 16 października 2017 roku

W dniu 16 października 2017 roku, Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, spotkał się z kierownictwem Departamentu Europejskiego TIKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı): Dyrektorem Departamentu Panem Mahmudem Cevikiem oraz ekspertem do spraw projektów Panią Pinar Ӧzcan Küҫükҫavuş. W roli tłumacza w spotkaniu uczestniczył imam MGW w Białymstoku, Mirzogolib Radzhabaliev.

Podczas spotkania obie instytucje potwierdziły wolę współpracy w latach 2018-2020, w ramach projektów służących potrzymaniu tożsamości religijnej i etnicznej Tatarów – muzułmanów w Polsce. Wskazano, iż kolejnym etapem współpracy powinny być projekty kulturalne, wydawnicze i ekonomiczne ważne dla środowiska tatarskiego.

Dyrektor Cevik podkreślił, iż jedynym i najważniejszym partnerem w Polsce dla TIKA jest Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej pod kierownictwem Muftiego Tomasza Miśkiewicza. Dyrektor podkreślił, zauważane w Turcji, osobiste zaangażowanie Muftiego na rzecz społeczności tatarskiej w Polsce oraz relacji polsko-tureckich.