Spotkanie z pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania Wtorek, 27 marca 2018 roku

27 marca 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, spotkał się z ministrem Adamem Lipińskim, pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Z ramienia Muzułmańskiego Związku Religijnego w spotkaniu wzięli udział również Maciej Jakubowski – członek Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz Mohamed Adham Abd El Aal – przedstawiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w województwie mazowieckim.

Podczas spotkania mufti przedstawił pełnomocnikowi najważniejsze problemy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, a także postulat nowelizacji ustawy z 1936 roku o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Goście zwrócili uwagę na medialne wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym dotyczące wyznawców islamu.

Mufti Tomasz Miśkiewicz podniósł również bardzo ważną kwestię, apelując o ochronę muzułmańskiego miejsca kultu w Bohonikach w związku z rozbudową żwirowni i zamiarem uruchomienia zakładu bitumicznego. Ponadto, przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego zadeklarowali gotowość uczestniczenia w procesie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, gdzie najważniejszą dla społeczności muzułmańskiej jest część odnosząca się do uboju rytualnego.

Minister Adam Lipiński zadeklarował natomiast gotowość dalszej współpracy z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP.

(Red.)

(Źródło: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania-z-przedstawicielami)