Święta

Święta muzułmańskie nie mają stałego miejsca w kalendarzu. Rok muzułmański, czyli księżycowy jest o 10 lub 11 dni krótszy od słonecznego, dlatego są to święta ruchome.

Muzułmanie obchodzą dwa najważniejsze święta w roku. Są to:

Eid al-Fitr (Ramadan Bajram)

Święto rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca szałłal (dziesiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego),  na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Trwa ono trzy dni.

Modlitwa świąteczna jest bardzo uroczysta, odprawiana jest pierwszego dnia świąt rano. Składa się z dwóch rakatów oraz kazania. Modlitwę poprzedza śpiewanie takbirów (wspominanie Allaha – Boga).

Eid al-Adha (Kurban Bajram)

Święto rozpoczyna się dziesiątego dnia miesiąca zul-hidżdża (dwunasty miesiąc kalendarza muzułmańskiego), w trzecim dniu pielgrzymki – hadżdż. Trwa ono cztery dni. Po zakończeniu modlitwy świątecznej muzułmanie składają ofiarę – kurbana. Mięso rozdawane jest wszystkim muzułmanom, w szczególności potrzebującym.

Kurban jest to rytualna ofiara, na którą składa się zabicie w imię Boga zwierząt określonych prawem muzułmańskim. Ten akt religijny przypomina nam wielką pobożność, posłuszeństwo i miłość proroka Ibrahima (Abrahama) i jego syna Ismaila (Izmaela) do Boga. Ibrahim był gotów złożyć w ofierze Bogu własnego syna Ismaila. Z drugiej strony Ismail był gotów poświęcić dla Boga własne życie. Życie Ibrahimowego syna zostało oszczędzone, Allah powstrzymał posłuszną rękę ojca, a w miejsce chłopca anioł umieścił koźlaka. Składanie ofiary stanowi upamiętnienie tego wydarzenia oraz podziękowanie Allahowi za Jego łaskę.

Święta dla muzułmanów są jednym z głównych elementów przyczyniających się do ich integracji. Stanowią doskonałą okazję do spotkań rodzinnych oraz odświeżania znajomości. Po porannej modlitwie świątecznej wszyscy udają się na uroczyste obiady.

Jednak święta te nie mają jedynie towarzyskiego charakteru. Główny nacisk kierowany jest na sferę religijną i duchową. Podniosła atmosfera świąt skłania do zadumy i refleksji. Zmusza do zastanowienia się nad własnym postępowaniem oraz zbliża do Boga. Święta dla muzułmanów mają ogromną wartość emocjonalną.

Dla muzułmanów ważne są również:

Dzień Aszura

Przypada dziesiątego dnia miesiąca muharram. To błogosławiony dzień. W tym dniu Bóg ocalił dzieci Izraela od ich wroga (Egiptu), a prorok Mojżesz pościł tego dnia, dziękując Bogu.

To dziesiąty dzień miesiąca muharram (pierwszy miesiąc kalendarza muzułmańskiego). Ten błogosławiony dzień upamiętnia wydarzenie, kiedy to Allah uratował proroka Musę (Mojżesz) i lud izraelski przed ścigającym ich Faraonem poprzez rozstąpienie się Morza Czerwonego. Okazując swoją wdzięczność Żydzi pościli w tym dniu. Muzułmanie dla uczczenia tego wydarzenia także mogą pościć w dzień Aszura oraz w dzień poprzedzający lub następny. Post podczas tych dwóch dni nie jest obowiązkiem, lecz jest praktykowany przez większość muzułmanów i tak samo jak w miesiącu ramadan należy powstrzymać się od jedzenia, picia i palenia od świtu do zachodu słońca.

Jak każdy akt czci tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając za śladami Jego Proroków, ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak pouczył Prorok Muhammad (saał): Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku.

Miełlud

Jest to dzień upamiętniający narodziny Proroka Muhammada (saał). Muzułmanie nie obchodzą go tak świątecznie jak chrześcijanie Bożego Narodzenia. Na pamiątkę tego wydarzenia wierni zbierają się w meczecie i opowiadają sobie historie z życia Proroka, jego rodziny i towarzyszy.