Święty miesiąc Ramadan 17 lipca 2013 roku

Szanowni i Drodzy Bracia i Siostry w islamie,
Assalamu Alejkum!

Święty miesiąc Ramadan jest czasem wyjątkowym dla całej społeczności muzułmańskiej. Uszanujmy go więc – z pokorą i otwartym sercem zadbajmy o nasz duchowy kontakt z Bogiem. Spróbujmy też załagodzić wzajemne relacje, opanujmy emocje i zróbmy wspólnie krok w kierunku połączenia i bratniego pojednania muzułmańskiej wspólnoty. Uszanujmy naszą religię, tradycję, historię, dobre imię naszych przodków i naszego Związku wyznaniowego.

1. Wzywam wszystkich o poszanowanie i wyciszenie spraw, pojednanie i uzdrowienie stosunków między bliskimi, krewnymi oraz społecznością.

2. Powstrzymanie się od głoszenia oszczerstw, pomówień i nieprawdy.

3. Zbliżenie się do Boga i między sobą poprzez wspólne modlitwy oraz iftary podczas Ramadanu.

4. Problemy nurtujące Muzułmański Związek Religijny mogą być rozwiązane jedynie podczas Kongresu, wspólnym zgodnym wysiłkiem, z zachowaniem pełnej jawności wobec całej społeczności oraz z poszanowaniem obowiązujących nas zasad formalno-prawnych.

5. Jako mufti i przewodniczący NK MZR w RP (zgodnie z Ustawą oraz Statutem MZR) zwołam we wrześniu Nadzwyczajny Kongres MZR w celu zgodnego rozwiązania wszelkich kwestii spornych, aby uzdrowić i usprawnić działalność Związku, wyłonić członków Najwyższego Kolegium, powołać Komisję ds. Ustawy, przyjąć poprawki do Statutu MZR w celu dopasowania zapisów do Ustawy z 1936 roku, ale też powołać Wysoką Komisję do przeanalizowania spraw związanych z działalnością MZR jako całości i opracować ramowy program działania na najbliższe lata.

6. Dbając o wspólne braterstwo religii islamu MZR i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapraszam każdego, komu bliskie jest dobro naszej społeczności, na spotkanie we wcześniej uzgodnionym terminie. Jako człowiek, muzułmanin, imam i mufti jestem otwarty na wszelkie propozycje, podobnie jak drzwi siedziby MZR zawsze stoją otworem dla naszej społeczności.

Ła Alejkum Assalam

PRZEWODNICZĄCY
NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM
Mufti Tomasz Miśkiewicz