Symboliczne otwarcie meczetu w Białymstoku Piątek, 12 lutego 2021 roku

Po wielu latach starań i prawie rocznym remoncie Muzułmańskiego Domu Kultury w Białymstoku, 12 lutego 2021 r. oficjalnie otwarto meczet w Białymstoku.

W symbolicznym – ze względu na pandemię koronawirusa – otwarciu zorganizowanym przez Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, uczestniczyli: chargé d’affaires Zjednoczonych Emiratów Arabskich Ahmed Al Mansoori, Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wojciech Przygoński, sekretarz województwa podlaskiego Tomasz Szeweluk. Ze strony Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP obecni byli: członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Rozalia Bogdanowicz i Krzysztof Mucharski, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach Maciej Szczęsnowicz, przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku Lilla Świerblewska, członek zarządu MGW MZR w Białymstoku Maciej Rodkiewicz, imam MGW MZR w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev. Muftiemu towarzyszyła żona, Barbara Pawlic-Miśkiewicz.

O godzinie 12.00 zaproszono wszystkich gości przed łuk wzniesiony przy meczecie na pierwszą część spotkania. Symbolicznego otwarcia wyremontowanego obiektu dokonał mufti RP Tomasz Miśkiewicz wraz z chargé d’affaires Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ahmedem Al Mansoorim, przecinając wstęgę. Po krótkim przemówieniu muftiego, zebrani wysłuchali modlitwy intencyjnej poprowadzonej przez imama Mirzogoliba Radzhabalieva.

Następnie zaproszono uczestników do wnętrza, do sali modlitwy, gdzie zaplanowano drugą część uroczystości. Prowadząca Dagmara Sulkiewicz przywitała gości oraz zapoznała zebranych z historią budynku sięgającą lat 30 XX wieku. Po rysie historycznym poprosiła muftiego o wystąpienie. Mufti w przemówieniu podkreślił, że jest to wyjątkowy dzień i wyjątkowe miejsce. – Miejsce kultu, ale także spotkań kulturalnych, wydawniczych. Nasze miejsce tatarskie – społeczności, która od dawna zamieszkuje Rzeczpospolitą Polską – powiedział. Odwołał się do historii budynku oraz osób zaangażowanych w powstanie meczetu, dawniej zwanego Domem Kultury Muzułmańskiej. Podziękował sponsorom i osobom zaangażowanym w projekt remontu meczetu. Następnie głos zabrał chargé d’affaires Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ahmed Al Mansoori, który podkreślił rolę Tatarów na ziemiach polskich i wyraził radość z powstania tak pięknego meczetu na mapie Białegostoku, w budynku, który ma tak długą i ciekawą historię.

Głos zabrali także Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko oraz przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Lilla Świerblewska, a sekretarz województwa podlaskiego Tomasz Szeweluk odczytał list od marszałka Artura Kosickiego. Prowadząca odczytała również list od ambasadora Państwa Palestyny w Polsce, Dziekana Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego Mahmouda Khalify.

Na zakończenie, zgodnie z muzułmańską tradycją, odbyła się modlitwa piątkowa, którą poprowadził imam Radzhabaliev, a wstępem do modlitwy było kazanie wygłoszone w języku polskim i arabskim. Zaproszeni goście w skupieniu wysłuchali kazania. Po modlitwie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Kompleksowe prace remontowe z dostosowaniem budynku do celów sakralnych zostały sfinansowane przez rodzinę szejka emiratu Szardży, jednego z siedmiu emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, ku pamięci zmarłego w 2019 roku Khalida Bin Sultana AlQasimiego.

Historia budynku sięga 1930 roku. Początkowo był to dom mieszkalny, później przekształcony w bibliotekę osiedlową. Po 1981 roku, staraniem lokalnej społeczności tatarskiej, spółdzielnia mieszkaniowa „Zachęta” użyczyła budynek nieodpłatnie na cele religijne, kulturalne edukacyjne.

Od 2005 roku na poddaszu działa sekretariat Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz kancelaria Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. W roku 2006 budynek wraz z działkami stał się majątkiem miasta Białystok. Wówczas celem działań stało się uregulowanie sytuacji prawnej przynależnych do nieruchomości działek oraz założenie ksiąg wieczystych. Po dokonaniu formalności prawnych w roku 2008 miasto Białystok użyczyło nieodpłatnie budynek na cele sakralne i kulturalne. Następnie rozpoczęły się rozmowy i czynności formalne mające na celu nabycie całej nieruchomości przez Związek.
Po ponad dziesięciu latach starań i negocjacji, prowadzonych analizach, 31 maja 2017 roku po podpisaniu aktu notarialnego budynek Domu Kultury Muzułmańskiej wraz z działką przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku stał się własnością Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 r. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP uzyskało wszystkie pozwolenia na renowację i przebudowę budynku. W marcu 2020 roku rozpoczęła się długo wyczekiwana realizacja projektu. Budynek do końca listopada 2020 roku przeszedł kompleksowy remont zewnętrzny i wewnętrzny.

Zakres wykonanych prac jest imponujący. Przede wszystkim wykonano przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, których wcześniej budynek nie posiadał! Warto wspomnieć, że wymieniono piec olejowy na ogrzewanie gazowe, wymieniono dach, ocieplono budynek, wybudowano oranżerię i zadaszenia dookoła budynku oraz wykonano niszę ablucyjną w ścianie elewacji. Nowością jest ozdobny łuk z wykaligrafowaną basmalą, zwieńczony półksiężycem. Ale najważniejszymi elementami, jasno wskazującymi na sakralny charakter obiektu, są: wybudowany minaret zakończony iglicą wykonaną na specjalne zamówienie oraz symboliczna kopuła na dachu.

W odnowionym wnętrzu uwagę przykuwają sale modlitwy. Na specjalne zamówienie muftiego Tomasza Miśkiewicza wszystkie ściany sali męskiej i damskiej, w tym ścianę główną z mihrabem – niszą wskazującą kierunek modlitwy – wyłożono orientalnymi kaflami. W centralnej części na kaflach umieszczone są wersety z Koranu, Świętej Księgi islamu.

Nowy wygląd zyskał również teren wokół meczetu, jest on kompleksowo zagospodarowany. Wykonano nowe ogrodzenie z motywami orientalnymi, alejki, nasadzono zieleń. W ogrodzie znajduje się również fontanna i ławeczki. Na potrzeby spotkań społeczności tatarsko-muzułmańskiej wybudowano drewnianą altanę o powierzchni około pięćdziesięciu m2. Całość nieruchomości została oświetlona i podświetlona. Architektem projektu jest Beata Grzegorczyk-Andrejczuk.

(Red.)

Fot. Andrzej Ignatowski