Sympozjum – III Spotkanie młodych muzułmanów „Teraźniejszość i przyszłość muzułmanów w Polsce” 29 stycznia 2006 roku

Porządek sympozjum:
1. Hadżdż – piąty filar Islamu (Tomasz Miśkiewicz).
2. Modlitwa Zuhr.
3. Ekonomia w Islamie – Farhat Khan.
4. Modlitwa Asr.
5. Pokaz multimedialny: „Kruszyniany”.
6. Panel dyskusyjny: „Inicjatywy społeczne na rzecz Islamu”.
7. Modlitwa Magrib.
8. Zakończenie spotkania.

Uwaga:
Ilość miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenia do 27.01.2006 e-mailem: centrum@muzulmanie.pl lub telefonicznie: 022 885 62 76 lub 022 742 12 76.