Sympozjum – IV Spotkanie młodych muzułmanów „Teraźniejszość i przyszłość muzułmanów w Polsce” 25 lutego 2006 roku

Porządek sympozjum:
13.00 – Rozpoczęcie seminarium.
13.10 – 13.30 – Islam w Europie – dr Agata Nalborczyk.
13.30 – 14.00 – Modlitwa w Islamie – Samer Gamus.
14.05 – 14.30 – Ekonomia w Islamie – Farhat Khan.
14.35 – 15.00 – Modlitwa Asr.
15.00 – 15.30 – Islam w Turcji.
15.30 – 16.00 Panel dyskusyjny.
16.10 – Zakończenie spotkania.

Uwaga:
Ilość miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenia według załączonej katry zgłoszeniowej e-mailem: centrum@muzulmanie.pl lub telefonicznie: 022 885 62 76 lub 022 742 12 76.