Sympozjum – V Spotkanie młodych muzułmanów 25 marca 2006 roku

Porządek sympozjum:
13.00 – 13.50 – Pozycja kobiety muzułmańskiej na Bałkanach – Emina Ragipowic
14.00 – 14.50 – Ekonomia – bankowość bez odsetkowa – Farhad Khan.
15.00 – 15.20 – Modlitwa Asr.
15.30 – 16.30 Panel dyskusyjny.
16.30 – Zakończenie spotkania.

Uwaga:
Ilość miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenia według załączonej katry zgłoszeniowej e-mailem: centrum@muzulmanie.pl lub telefonicznie: 022 885 62 76 lub 022 742 12 76.