Szczęśliwego Ramadanu! Ramadan Karim!

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!

„Ramadan to miesiąc, w którym zesłany został Koran jako przewodnictwo dla ludzi, uświadomienie drogi prostej i rozróżnienie między prawdą i kłamstwem.” mówi nam Bóg w Świętej Księdze (2: 185) – i ten właśnie miesiąc jest właśnie przed nami. 5 czerwca  przypada zapośnik, czyli pierwszy terałich. W dniu następnym, 6 czerwca, rozpoczyna się już czas postu.

                                      Szanowni Państwo, Bracia i Siostry w islamie,

Kolejny raz doświadczymy wspólnie Ramadanu, miesiąca świętego, przypisanego muzułmanom przez Boga. Jest to okres nie tylko próby dla ciała, które pozbawimy w określonych porach m.in. jedzenia i picia, ale nade wszystko sprawdzian dojrzałości duszy, sprawdzian mocy serca, sprawdzian naszej wiary.

W te dni nie jemy, nie pijemy, powstrzymujemy się od współżycia małżeńskiego, modlimy się, prosząc Najwyższego o odpuszczenie grzechów i błogosławieństwo, oczyszczamy się wewnętrznie i zewnętrznie. I, być może, najważniejsze: uwalniamy się od gniewnych słów myśli, od złych uczynków. Chociażby tylko na czas Ramadanu powinniśmy stać się ludźmi dobrymi, spokojnymi, poprzez porozumienie z innymi szukać porozumienia z Najwyższym.

Wielokroć to właśnie bywa najpoważniejszą próbą dla nas, którzy uważamy się za muzułmanów. Życzę serdecznie nam wszystkim, aby nasz post, nasze wyrzeczenia, modlitwy i prośby do Boga nie zostały zmarnowane złym postępowaniem. Niech święty okres Ramadanu wzmocni naszą wiarę w Boga Jedynego i więź pomiędzy nami.

Szczęśliwego Ramadanu! Ramadan Karim!

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
MZR w RP

*

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świętego Miesiąca Ramadanu składają polskiej społeczności muzułmańskiej członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Niech cierpliwość w znoszeniu wyrzeczeń postu oraz modlitwa wzmocnią nas samych i naszą wiarę. Szczęśliwego Ramadanu!

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP