Tatarska wystawa w Małej Hali Galerii Sztuki w Łucku Sobota, 8 września 2018 roku

Wystawa „Tradycje i nowoczesność Tatarów – polskich muzułmanów” została otwarta 8 września br. w Małej Hali Galerii Sztuki Wołyńskiej organizacji Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Unikatowe materiały dokumentalne wystawy były już prezentowane w różnych miastach Polski i Ukrainy i cieszą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Konsul Konsulatu Generalnego RP Teresa Chruszcz opowiedziała publiczności o celu i głównych działach tematycznych prezentowanych materiałów. Współczesna Polska reprezentowana jest w ekspozycji przez pryzmat jej bogatego historycznego wielokulturowego doświadczenia na przykładzie jednej z najmniejszych mniejszości etnicznych. Wystawa „Tradycje i nowoczesność Tatarów – polskich muzułmanów” dostępna będzie w Galerii Sztuki Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy przez 10 dni. W uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. konsul KG RP w Łucku Marek Zapór.

Sergij Porowczuk