Tatarski Wieczór Patriotyczny Piątek, 30 listopada 2018 roku

Przybywających w piątek, 30 listopada 2018 r., do Muzeum Historycznego w Białymstoku, już od progu witała nastrojowa muzyka. Tak rozpoczynał się Wieczór Patriotyczny „Tatarzy dla Niepodległej”, na który zawitało ponad stu przedstawicieli polskiej społeczności tatarskiej, mieszkańców miasta oraz zamiejscowych gości. Tę wyjątkową imprezę, upamiętniającą setną rocznicę odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości i połączoną z prezentacją albumu Tatarzy w służbie Polsce 1918–2018, przygotowało w gościnnych muzealnych progach Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Na gości, których powitali prowadzący spotkanie Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Musa Czachorowski, czekały biało-czerwone kotyliony oraz specjalnie przygotowane na tę okazję śpiewniki z patriotycznymi pieśniami. Po słowie wprowadzającym Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Były też okolicznościowe wiersze recytowane przez Tatarów: Selima Mucharskiego, Stefana Szegidewicza, Ramila Khayrova, Adama Półtorzyckiego i Musę Czachorowskiego, a przy świetnym akompaniamencie muzycznym Macieja Muchy śpiewano kolejne pieśni. Dodajmy, że atmosferę uświetniały dwa buńczuki: jeden ufundowany Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu kilkanaście lat temu przez środowisko byłych żołnierzy oraz drugi – piękna replika buńczuka 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, odtworzona dzięki staraniom Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomiędzy tymi artystycznymi wydarzeniami Barbara Pawlic-Miśkiewicz zaprezentowała album Tatarzy w służbie Polsce 1918–2018, będący najnowszą publikacją MZR. Zebrano w nim sto czterdzieści dziewięć, w ogromnej większości jeszcze nigdzie niepublikowanych fotografii z tatarskich domowych archiwów. Poprzedzają je trzy szkice omawiające wojskowe tradycje polskich Tatarów: pierwszy – autorstwa dr. Artura Konopackiego – obejmuje okres do końca XIX wieku, kolejny, pióra dr. Aleksandra Miśkiewicza, lata 1918–1945, ostatni zaś od drugiej wojnie światowej do czasów współczesnych, napisany przez Musę Czachorowskiego, który sam był żołnierzem zawodowym. On też, razem z Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, okazał się współtwórcą tego wydawnictwa.

Spotkanie stało się też okazją do przypomnienia o dziesięcioleciu „Przeglądu Tatarskiego” – tatarskiego kwartalnika wydawanego przez MZR. Z tej okazji mufti Tomasz Miśkiewicz wręczył redaktorowi naczelnemu – Musie Czachorowskiemu – pamiątkowy kolaż, w którym wykorzystano jego zdjęcia oraz okładki pisma, a także pióro do pisania kolejnych tekstów. Na zakończenie wieczoru można było otrzymać prezentowany album, najnowszy numer „Rocznika Tatarów Polskich” i „Przeglądu Tatarskiego” oraz spróbować wyjątkowego „ułańskiego” tortu.

Jan Tutak

(Fot. Katarzyna Safarewicz i Krzysztof Mucharski)