Trzy religie Podlasia 14 sierpnia 2013 roku

Białostocczyzna to miejsce, gdzie stykają się ze sobą trzy religie: islam, katolicyzm i prawosławie. Często na pierwszy rzut oka wydaje się, że o ile religie należące do chrześcijaństwa nie różnią się w kwestiach doktrynalnych za wiele, to islam, jako religia bardzo odległa i dla wielu chrześcijan zupełnie niezrozumiała nie ma z wyznawcami Jezusa Chrystusa żadnych punktów wspólnych. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic w doktrynie katolickiej, prawosławnej i muzułmańskiej oraz wskazać aspekty, które są dla każdej ze stron łatwiejsze do pogodzenia, a także te które do dziś są powodem największych nieporozumień i sporów.

Cały tekst do przeczytania w pliku pdf