Uczcijmy razem pamięć zamordowanych i wywiezionych Sobota 24 lutego 2018 roku

Serdecznie zapraszamy na Dzień Pamięci Ofiar Bezprawnej Deportacji Czeczenów i Inguszy dokonanej przez rezim Stalina 23 lutego 1944 roku.

Deportacja ta uznana została w 2004 roku przez Parlament Europejski za akt ludobójstwa w rozumieniu IV konwencji haskiej z 1907 roku oraz Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni ludobójstwa przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 9 grudnia 1984 roku.

W programie:
– powitanie gości
– opowieść o wydarzeniach 1944 roku z elementami poezji i tanca
– wspomnienia sybiraków
– poczęstunek: Potrawy kuchni kaukaskiej

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, W domu braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 (III pietro), o godz. 15.00.