Ukazał się nowy numer Przeglądu Tatarskiego! 29 maja 2014 roku

Mamy już nowy numer „Przeglądu Tatarskiego”, kwartalnika społeczno-kulturalnego poświęconego Tatarom w Polsce i na świecie. Otwierają go informacje o rozmaitych wydarzeniach z życia tatarskiej społeczności, między innymi dowiemy się o spotkaniach w białostockiej Książnicy Podlaskiej, a także w tamtejszym Domu Kultury Muzułmańskiej MZR. Przeczytamy interesujący tekst prof. Selima Chazbijewicza pt. „Krótka historia Krymu” oraz wspomnienia Chasienia Aleksandrowicza zatytułowane „Maria Aleksandrowicz-Zbaraszewska. Pomiędzy białoruskością a polskością”. Są w „Przeglądzie” informacje o nowych książkach i o tatarskim alfabecie. To jednak tylko skromna część zawartości czasopisma; warto zapoznać się z całością.
Zapraszamy do lektury!