Ukazały się „Żołnierskie wspomnienia”! 16 czerwca 2014 roku

Chyba wszyscy z tatarskiej społeczności znają – osobiście, z widzenia lub chociażby z słyszenia – Jana Sobolewskiego z Białegostoku. Niegdyś przez wiele lat pełnił obowiązki przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, pisał wspomnienia z przedwojennych czasów, a także wypowiadał się na rozmaite tematy historyczne i religijne, publikując w naszych tatarsko-muzułmańskich czasopismach. Teraz z największą przyjemnością informujemy o książkowym debiucie naszego Czcigodnego Seniora!

Tak, proszę Państwa, oto bowiem staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP wydane zostały wojenne wspomnienia Jana Sobolewskiego. Książka nosi tytuł „Żołnierskie wspomnienia” i jest zapisem czasu jego służby i walki w sowieckiej armii. Jak nadmienił w słowie od wydawcy mufti Tomasz Miśkiewicz, nie ma tu „wielkich kampanii, błyskotliwych zwycięstw, wydarzeń na światową skalę. Jest tylko szara codzienność, skrótowy zapis wydarzeń, zatartych nieco upływem czasu, złagodzonych nieostrą już pamięcią, momentami jakby podbarwionych wyobraźnią. Uważny czytelnik zwróci niewątpliwie uwagę na podane w tle, choć właściwie nieakcentowane, tragiczne losy Rzeczypospolitej i jej Tatarów. Ich wyrazicielem jest niejako sam autor: urodził się Jan Sobolewski w polskim Iwanowie, które po 17 września 1939 roku zagarnęli Sowieci, w roku 1941 opanowali Niemcy, zaś po zakończeniu wojny pozostało w Związku Sowieckim. Od roku 1991 leży Iwanowo w Republice Białoruś. Tak porozrywano Polskę, tak rozdarto tatarską społeczność.”

Rzeczywiście: „Żołnierskie wspomnienia” stały się teraz częścią naszego tatarskiego dziedzictwa. Gratulujemy serdecznie Autorowi i polecamy tę książkę Państwa uwadze; osoby zainteresowane jej zdobyciem mogą zwracać się do sekretariatu NK MZR w Białymstoku osobiście lub mejlowo: mzr@mzr.pl

Książka ukazała się dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Jan Sobolewski, „Żołnierskie wspomnienia”, Muzułmański Związek Religijny w RP – Najwyższe Kolegium, Białystok 2014, stron 200, ISBN 978-83-934341-8-3