Ułańskie wspomnienia Czwartek, 16 czerwca 2016 roku

Oto ukazała się właśnie „Droga mojego życia” – wspomnienia 101-letniego Mustafy Abramowicza, ostatniego żyjącego ułana 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, żołnierza Września, jeńca sowieckich obozów m.in. w Kozielsku, Krzywym Rogu i Starobielsku. Wraz z Armią Polską w ZSRR zawędrował do Iranu, następnie Iraku, Syrii, Palestyny i Egiptu. Uczestniczył w kampanii włoskiej i bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii. W tym roku minister obrony narodowej mianował naszego weterana na stopień porucznika.

Jest to książka wyjątkowa, właściwie dokument historii spisany ręka polskiego Tatara. Dzięki niemu ocalała ta historia dla nas – jako świadectwo niełatwego życia, wojennej tułaczki, nieutraconej wiary w Boga oraz przywiązania do tatarskiej wspólnoty. Przyjaciółka Mustafy Abramowicza, Xenia Jacoby, dostarczyła tekst do nas, a zespół wydawniczy MZR podjął się zadania opublikowania książki. Przypomnijmy, że jest to już kolejny tom związany z wojennymi losami polskich Tatarów. W roku 2014 staraniem Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP opublikowano „Żołnierskie wspomnienia” Jana Sobolewskiego, a rok później „Niedokończoną tatarską opowieść” Sulejmana Mucharskiego. A teraz mamy „Drogę mojego życia” Mustafy Abramowicza.

Polecamy tę książkę Państwa uwadze. Osoby nią zainteresowane mogą zwracać się w tej sprawie osobiście, mejlowo: mzr@mzr.pl lub telefonować na numer: 605 612 137.

Wersja elektroniczna książki znajduje się na stronie: www.bibliotekatatarska.pl