Uroczystości na Cmentarzu w Bykowni Niedziela, 22 października 2017 roku

W dniu 22 października 2017 r. odbyły się uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni. Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, w imieniu Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, w obchodach uczestniczył Mirzogolib Radzhabaliev, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku.

Imam odczytał słowa Muftiego, a następnie wyrecytował fragment sury Ja Sin, dua w intencji zmarłych oraz pierwszą surę Koranu.

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni powstał w latach 2011–2012. Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Jest czwartym cmentarzem katyńskim, po otwartych w roku 2000 cmentarzach w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Na cmentarzu znajdują się między innymi: ołtarz z nazwiskami ofiar, Dzwon Pamięci oraz symbole religijne podkreślające wielowyznaniowy charakter II Rzeczypospolitej: krzyże – łaciński i prawosławny, gwiazda Dawida i półksiężyc.

(Fotografie: http://www.federacja-katyn.org.pl/polskie-cmentarze-wojenne/bykownia/)