Uroczystości w Charkowie Sobota, 9 czerwca 2018 roku

9 czerwca 2018 r. na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Na zaproszenie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, w imieniu Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, w obchodach uczestniczył Mirzogolib Radzhabaliev, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku.

Imam odczytał słowa Muftiego, a następnie wyrecytował fragment sury Ja Sin, dua w intencji zmarłych oraz pierwszą surę Koranu, al-Fatihę.

W obchodach uczestniczyli: Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele rodzin katyńskich, stronę ukraińską reprezentował Pawło Rozenko, wicepremier Ukrainy.

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie postał w latach 1999–2000 z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich. W mogiłach spoczywają szczątki czterech tysięcy trzystu dwóch oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili zamordowanych w 1940 roku przez NKWD, a także około dwóch tysięcy  Ukraińców, Rosjan i Żydów zamordowanych przez NKWD w latach 1937–1938.

(Red.)

(Fot.: www.facebook.com/mkidn/posts/1796162963777180)