Uroczystości w Łambinowicach Sobota, 17 marca 2018 roku

17 marca 2018 r. przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbyły się uroczyste obchody 73 rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego Stalag 344 Lamsdorf 75. Obecne były pododdziały wojskowe, które zaprezentowały apel poległych oraz oddały salwy z broni palnej w celu uczczenia pamięci pomordowanych ofiar totalitaryzmów.

Jak co roku zaproszono przedstawicieli wszystkich wyznań, od wieków obecnych na ziemiach polskich. Gośćmi honorowymi byli kombatanci II wojny światowej, rodziny więźniów Stalagu 344 oraz delegacje administracji centralnej i lokalnej, przedstawiciele policji i innych służb mundurowych, harcerze oraz młodzież. Przybyli też attaché obrony przy Ambasadzie Francji oraz konsul honorowy Włoch we Wrocławiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w obchodach wziął udział przedstawiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego w województwie małopolskim dr Marek Moroń. Wygłosił krótkie słowo okolicznościowe, wspominając obecność islamu i służbę Tatarów Polsce od ponad 600 lat oraz modlitwę intencyjną, cytując surę z Koranu.

Spotkanie miało bardzo podniosły charakter, pozostając dobrym przykładem stałej pamięci w Polsce o martyrologii ludzi wszystkich wyznań.

(Red.)