Uroczystości w Stalagu Lamsdorf Niedziela, 17 marca 2019 roku

W niedzielę, 17 marca 2019 roku, miały miejsce uroczyste obchody 74. rocznicy wyzwolenia  jenieckiego obozu niemieckiego Stalag 344 Lamsdorf, jednego z największych obozów Wehrmachtu w Europie. Uczestniczyło w nich grono byłych więźniów wojennych oraz kombatantów z rodzinami, a także potomkowie zamęczonych tu żołnierzy, m.in. z Wielkiej Brytanii i Gruzji. Wśród obecnych byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicemarszałek województwa opolskiego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz władz Łambinowic. Licznie reprezentowane były służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna. Nie zabrakło młodzieży szkolnej. Jak co  roku  przyjechały delegacje Korpusu Dyplomatycznego,  m.in. ambasador Rumunii, konsul generalny Federacji Rosyjskiej, konsul Niemiec, attaché obrony Francji. Asystę wojskową zapewniły: 91 Batalion Logistyczny z Komprachcic oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Wraz z reprezentantami kościołów chrześcijańskich i judaizmu, w uroczystości uczestniczył również małopolski przedstawiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP dr Marek Moroń. Wygłosił okolicznościowe słowo pamięci  o ofiarach  i tragedii  obozu oraz  wypowiedział stosowne modlitwy okazjonalne. W programie obchodów były jeszcze m.in. przemówienia, apel pamięci oraz salwa honorowa. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

Organizatorom tej uroczystości, przede wszystkim Kierownictwu Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag 344, należą się słowa podziękowania i uznania za stałą pamięć o  nieludzkiej tragedii nieszczęsnych więźniów oraz tworzenie wydarzeń upamiętniających wyzwolenie obozu. Atmosfera dorocznych spotkań w Łambinowicach buduje piękną patriotyczną pamięć o naszej historii. Świadomość tej historii tkwi głęboko również w polskiej społeczności muzułmańskiej.

(Redakcja)